Νέα Θέσεις εργασίας Αίτηση προσφοράς φύλαξης Επικοινωνία
English Version Greek Version

Πιστοποίηση εταιρίας

Η ProSec SECURITY διαθέτει πιστοποιήσεις από οργανισμούς και υπηρεσίες πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.


Συγκεκριμένα η εταιρία μας είναι επίσημο μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιριών Ασφαλείας (Ε.Ο.Ε.Α.).
Σκοπός της Ε.Ο.Ε.Α. είναι να ελέγχει και εγγράφει στους συνδέσμους της, Ι.Ε.Π.Υ.Α. οι οποίες τηρούν όλες τις προδιαγραφές των νόμων και πιστοποιεί και ελέγχει συνεχώς, την ορθή λειτουργία τους. Η Ε.Ο.Ε.Α. εκπροσωπεί τον κλάδο των Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως το μοναδικό ισχυρό και αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο ανώτερης βαθμίδας στην Ελλάδα.


Διαθέτει πιστοποίηση για τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων – International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) όπως έχει εκδώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Δ.Ν.Ο.) - (International Maritime Organization (I.M.O.)
Το ISPS Code  διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να έχει μια λιμενική εγκατάσταση σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα.


Επίσης η εταιρία μας βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου για την πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 που διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών.


Η ProSec SECURITY  παρέχει την μέγιστη ποιότητα των υπηρεσιών της.

Επιλογές

Table 'content' is read only