Νέα Θέσεις εργασίας Αίτηση προσφοράς φύλαξης Επικοινωνία
English Version Greek Version

Στατικές φυλάξεις

Η οργάνωση μιας στατικής φύλαξης για εμάς δεν είναι απλή υπόθεση.

Σκοπός μας είναι να σας δικαιώσουμε και να μετατρέψουμε τη φύλαξη του χώρου σας σε προσωπική μας υπόθεση.

Η σύνταξη σωστής μελέτης ασφάλειας περιλαμβάνει επίσκεψη τεχνικού ασφαλείας και φρουρού στο χώρο σας, λεπτομερή καταγραφή των σημείων πρόσβασης, αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας και προτάσεις προστασίας.

Για το λόγο αυτό με προσεχτικό σχεδιασμό προχωράμε στα εξής βήματα:

 •     Εκπόνηση ειδικής μελέτης, η οποία εκτιμά τις ανάγκες φύλαξης και τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας
 •     Επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού σε κάθε πτυχή της ασφάλειας και της λειτουργίας του χώρου σας


Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι, εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών (reception duties) και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.

Το προσωπικό μας έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις προκειμένου να σας συμβουλεύσει και να σας παρέχει τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα.

Κάθε πόστο φύλαξης θα είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση των υπηρεσιών της φύλαξης .

Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται εξονυχιστικά και το πλάνο ασφάλειας που καταρτίζεται (ANALYSIS RISK) , απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου.

Οι  υπηρεσίες για μόνιμες και εξοχικές κατοικίες αρμόζουν άψογα στο προφίλ σας υιοθετώντας την στάση που μαζί θα κατασταλάξουμε ως την πλέον βέλτιστη πρακτική για τον πιο προσωπικό σας χώρο. Μπορούμε να διαφοροποιηθούμε και να λειτουργήσουμε ως ανασταλτικός παράγοντας για την ενδεχόμενη διάρρηξη ή να ενσωματωθούμε στο υφιστάμενο προσωπικό του συγκροτήματος ή της οικίας σας, να ελέγχουμε την παρουσία οποιουδήποτε ξένου στοιχείου και να εποπτεύσουμε αποτελεσματικά τον χώρο σας.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου και αναλαμβάνει την επιτήρηση και φύλαξη σε:

 

 •     σπίτια
 •     κτίρια
 •     σκάφη
 •     εμπορικά κέντρα
 •     εργοστάσια
 •     υπηρεσίας πύλης
 •     εργοτάξια
 •     λιμάνια


και σε οποιεσδήποτε κτιριακή εγκατάσταΠροσωπικό ασφαλείας χρειάζονται επίσης διάφορες προστατευόμενες περιοχές που εμπεριέχουν αντικείμενα αξίας όπως είναι:

 •     αρχαιολογικοί χώροι,
 •     φωτοβολταϊκά πάρκα
 •     αθλητικές εγκαταστάσεις
 •     parking
 •     οικισμούς
 •     λιμάνια


Μπορούμε επίσης να καλύψουμε οποιαδήποτε:

 •     Εκδήλωση
 •     Συναυλία
 •     EVENT
 •     αγωνιστική διοργάνωση
 •    γάμους


Η ProSec SECURITY και το προσωπικό της θα:

 •     Συνεργάζεται µε τον διευθυντή ασφαλείας της εγκατάστασης
 •     Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών από τους αρμόδιους φορείς, µε βάση την νοµοθεσία, σχετικά με τις λειτουργικές της δραστηριότητες και την καταβολή των αντίστοιχων τελών,
 •     Ενημερώσει άμεσα τον διευθυντή ασφαλείας της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος, έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος (φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.)
 •     Προσέχει ιδιαίτερα για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων κινήσεων προσώπων ή οχημάτων καθώς και στον εντοπισμό αντικειμένων ξένων προς το χώρο. Η είσοδος και η έξοδος οποιουδήποτε εταιρικού οχήματος Ι υλικού της φυλασσόμενης εγκατάστασης, γίνεται µόνο µε την έγκριση του διευθυντή ασφαλείας της εγκατάστασης
 •     Προσέχει ιδιαίτερα στον εντοπισμό τυχόν φθορών, ζημιών και δυσλειτουργιών, µε ταυτόχρονη καταγραφή τους στο βιβλίο συμβάντων


Κάθε φύλακας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του θα φέρει:

 •     Εγκεκριμένη βάση του Ν 2518/97 στολή της εταιρείας.
 •     Αλεξίσφαιρο γιλέκο.
 •     Υπηρεσιακή ταυτότητα.
 •     Ειδικό διακριτικό σήμα, κονκάρδα.
 •     Ρολόϊ χειρός, σφυρίχτρα, στυλό διαρκείας, σημειωματάριο τσέπης.


Κάθε πόστο θα διαθέτει:

 •     Ασύρματο πομποδέκτη
 •     Φακό ισχυρής δέσμης φωτός.
 •     Κινητό τηλέφωνο
 •     Βιβλίο συμβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις κάθε βάρδιας φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.
 •     Βιβλίο διαχείρισης Κλειδοθήκης.
 •     Μηχανισμό σήμανσης παρουσίας/ ελέγχου για τις περιπολίες των φυλάκων σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εγκατάστασης που επιθυμεί ο Πελάτης.
Table 'content' is read only