Νέα Θέσεις εργασίας Αίτηση προσφοράς φύλαξης Επικοινωνία
English Version Greek Version

Πυρανίχνευση

Η ProSec SECURITY είναι δίπλα σας για να σας προστατέψει με τα ποιο σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης.

Ένα Σύστημα Πυρανίχνευσης είναι αναγκαίο εφόδιο για την ασφάλεια της επιχείρησης ή της οικίας σας. Ο σκοπός του είναι να προλάβει και να περιορίσει την έκταση της πυρκαγιάς πριν αυτή γίνει καταστροφική για εσάς.

Ένα σύγχρονο Σύστημα Πυρανίχνευσης περιλαμβάνει ένα δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση. Η πυρανίχνευση θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως. Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανίχνευση, ο πίνακας παρέχει ένδειξη στην αντίστοιχη ζώνη (π.χ. σε ποιο τμήμα του χώρου είναι) και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

Table 'content' is read only